Steun ons en help Nederland vooruit

Zutphen als regionale speler

D66 legt de lat hoog en streeft naar een energieneutrale stad in 2030. Dit is zeker haalbaar; we liften mee op de plannen en ambities van de Stedendriehoek. Met het Cleantech Center in onze gemeente moet het omarmen van nieuwe technieken in de energie-en bouwsector vanzelfsprekend zijn. D66 wil plaatselijk energiemaatschappijen en zonnevelden ondersteunen of stimuleren. Restwarmte, geothermie, zonnepanelen, windmolens, groen gas, biomassa of isolatie; we moeten zoeken naar de beste oplossing voor elke situatie. Dit doen we samen met bewoners, woningbouwcorporaties, VVE’s, bedrijven en de netwerkbedrijven.

D66 wil:

  • de link met omliggende gemeenten opzoeken, om de kracht en schoonheid van de IJssel meer te benutten en (snel) vervoer over de IJssel een impuls geven
  • in gesprek gaan met de provincie over het aanpassen en verbeteren doorstroming van de N348
  • blijvend investeren in industrieterreinen met de focus op uitstraling, duurzaamheid en veiligheid

Laatst gewijzigd op 22 november 2018