Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mens en omgeving: RUIMTELIJK BELEID

In het ruimtelijk domein - de omgeving waarin we leven - verschillen de wensen van inwoners ten opzichte van hun leefomgeving steeds meer. Die diversiteit vraagt om een strategische aanpak van het ruimtelijk beleid. D66 ziet ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties die een duidelijk belang dienen: het versterken van de krachten van onze stad. Meer ruimte voor ons cultureel erfgoed, en een groene, mooie en prettige leefomgeving.

D66 wil:
- een kwaliteitssprong met beter, betrouwbaarder en veiliger OV
- meer aandacht voor fietsers en voetgangers en scheiding lokaal en regionaal verkeer
- een ruimtelijke inrichting van Zutphen en Warnsveld die mensen uitnodigt tot bezoek en verblijf
- in omgevingsplannen niet meer regelen dan noodzakelijk is, passend bij een ambitieus toekomstbeeld.
- streven naar een goede afweging van belangen, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk ruimte laten voor toekomstige, nog niet te voorziene ontwikkelingen.
- voortbouwen op het ingezette speerpuntenbeleid van Zutphen om de stad te revitaliseren, met cultureel erfgoed en de “vestingwerken” als leidend thema - ontwikkelen met topkwaliteit en visie; geen projecten die niet passen in een toekomstambitie; geen toekomstambitie zonder concrete uitvoering
- een terughoudende overheid die gericht is op het faciliteren en op het bij elkaar brengen van partijen. De gemeente neemt de regie wanneer het essentiële functies of conflicterende belangen betreft

Een stad waar met plezier woont en werkt