Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaam samenwerken: UNIEK ONDERWIJSAANBOD

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. In Zutphen zijn wij trots op ons unieke en diverse onderwijslandschap. Het onderwijs is van goede kwaliteit en biedt ontwikkeling voor al onze jeugd. En juist dat maakt ons onderwijs een uithangbord voor de stad: het trekt nieuwe inwoners. Wij streven naar sterkere verbinding met hoger onderwijs en werkgevers in de regio, jongeren in Zutphen kunnen hier blijven wonen en werken.

D66 wil:
BEHOUD BREED ONDERWIJSAANBOD
- meer flexibiliteit en een snellere afstemming van lokale behoeften door een directere relatie tussen onderwijs en gemeente
- het VMBO Nieuwe Stijl blijvend goed faciliteren en daarmee kwalitatief goede beroepsopleidingen realiseren in technische-, ict- en zorgsector
- samenwerking stimuleren met de verschillende vervolgopleidingen in de regio, zoals met het ROC en HBO

ONDERWIJS EN PRAKTIJK SAMENWERKEND
- het bedrijfsleven en andere instellingen stimuleren om het onderwijs bij hun plannen te betrekken, zodat het onderwijs beter aansluit op werkgelegenheid in o.a. de zorg, het onderwijs en het publieke domein
- regelgeving versoepelen om scholing en praktijk nauwer te kunnen laten samenwerken
- een netwerk van bedrijven koppelen aan het onderwijs en met hen in gesprek gaan over stageplaatsen en het creƫren van leer/werkomgevingen die in het Masterplan Onderwijshuisvesting genoemd worden

VOLLEDIGE EN COMPLETE AANDACHT VOOR JONGEREN
- slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en (jeugd)zorg, zodat elk kind de beste begeleiding krijgt
- een schakelpunt waarin gemeente, onderwijs, ondernemers en zorg- en welzijnspartijen samen een effectieve aanpak voor jongeren realiseren
- geen jongeren in een uitkering
- stimuleren dat bestaande scholen brede buurtscholen worden (integrale kindcentra), door bij nanciering eisen te stellen omtrent multifunctionaliteit van gebouw en organisatie;
- groenere schoolomgevingen met initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken

Wij zijn trots op ons onderwijs