Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Respectvol samenleven: IEDEREEN KAN MEEDOEN

Wanneer iemand mee kan doen - met sporten, werken, muziek maken - ervaart hij/ zij pas echt hoe het is om onderdeel te zijn van een samenleving. Als mensen ergens bij horen, kunnen we er voor elkaar zijn en wordt eerder gesignaleerd wanneer het niet goed gaat. Of liever nog, kan voorkomen worden dat het fout gaat. Meedoen lijkt zo simpel, maar dat is het niet voor iedereen. D66 wil dat iedereen mee kan doen.

D66 wil:
MEER SPORT EN GEZONDHEID IN DAGELIJKS LEVEN
• roken in de openbare ruimtes, zoals sportcomplexen, speeltuinen en in de buurt van scholen, ontmoedigen
• het werk van buurtcoaches structureel voortzetten
• aantrekkelijke en groene plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en voor ouderen om te kunnen bewegen
• een verenigingsleven dat open staat voor alle groepen in onze samenleving - een uitgebreid kindpakket gericht op sport, cultuur en onderwijs waarbij we insteken op programma’s die kansen aan kinderen bieden, met een aparte aanpak voor talentontwikkeling (bijvoorbeeld: de weekendschool)

MINDER WERKLOZEN EN SCHULDEN
maatwerk in bijzondere bijstand i.p.v. van generieke maatregelen
• aansluiten bij Nationaal initiatief herstructurering schulden: 25 organisaties, van gemeenten tot zorgverzekeraars en energiebedrijven, die meedenken hoe mensen sneller en duurzamer uit de schulden kunnen worden geholpen
• een intensieve samenwerking tussen de wijkteams en scholen, woningbouwcorporaties en werk en inkomen. Te denken valt aan o.a. spreekuren en regulier overleg
• blijvend intensieve samenwerking tussen gemeente en het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken
• dat de gemeente zelf voorop loopt met het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werk kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• experimenten met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten en de armoedeval te beperken een resultaatgerichte en effectieve arbeidsbemiddeling waarbij werk en inkomen zijn gescheiden
• een grotere uitstroom richting arbeidsmarkt op basis van reeds succesvolle voorbeelden van regionale uitvoeringsorganisaties
• actieve samenwerking tussen gemeente, partners en onderwijsinstellingen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren voor een betere match tussen banen en werkzoekenden
• vrijwilligerswerk stimuleren, maar voorkomen dat dit beroepskrachten verdringt

Meer zelfvertrouwen sterkt de mens