Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Respectvol samenleven: ZORGZAME SAMENLEVING

Met een visie die zijn vertrekpunt vindt in de wensen van ons allemaal kan de zorg stappen vooruit. D66 wil de menselijke maat terug in de zorg. Dat kan! Met een overkoepelend beleid voor alle zorgsectoren samen, met daarin minder regels en verantwoordingsprocedures en ruimte voor de professionals die hun werk willen doen: ondersteuning bieden. Ook in Zutphen kan het inventief, betaalbaar en kwalitatief beter.

Slim verbinden geldt hier voor 100%; voor 1 persoon 1 plan maken werkt doeltreffender, dan voor 1 persoon met 10 plannen werken. Overzichtelijk en ef ciëntte werk gaan om de kwetsbare inwoner zo goed mogelijk te ondersteunen; dat is wat we voor ogen hebben. D66 wil partners betrekken - ook van buiten de zorg - die van belang kunnen zijn voor een innovatieve ontwikkeling van het sociaal domein.

D66 wil:
COMPLETE AANPAK PER INDIVIDU
- één gemeentelijke visie met als doel integraal, vanuit alle domeinen te komen tot een werkwijze waarbij “doen wat nodig is” centraal staat
- de gemeente als regie- en toezichthouder binnen het sociaal domein, maar niet als uitvoerder. Zij vertrouwt op de professional, bijvoorbeeld bij de Huishoudelijke Hulp.
- één toegang voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Ofwel brede sociale wijkteams waarin de taken van de sociale wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Plein integraal vorm worden gegeven
- een integraal PGB

ZORGBELEID MET EFFECT
- nanciering van zorg baseren op het maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal
- geen onnodige aanvragen als ziektebeelden of beperkingen chronisch van aard zijn
- een goede en gewaarde ondersteuning voor mantelzorgers - lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg dichtbij

VEILIGE OMGEVING VOOR OUDEREN
- het vangnet voor ouderen vergroten, zodat ouderen mee kunnen blijven doen, ze gezond kunnen blijven leven door verse maaltijden en dagelijkse bewegingen en er actief wordt ingezet op eenzaamheid (met bijvoorbeeld een actieprogramma zoals in Rotterdam)
- een specialist ouderengeneeskunde (SU) zo nodig nabij
- een vorm van dagopvang
- een veilige woning voor ouderen waarin ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen.

Samenwerken aan individuele zorg