Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sterk en degelijk beleid: PRIVACY EN VEILIGHEID

Vrijheid begint met het recht op de eigen levenssfeer. De privacy van burgers komt steeds meer onder druk te staan, mede als gevolg van een overheid die steeds meer informatie verzamelt. D66 vindt dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met de persoonlijke levenssfeer.

D66 wil:
- bij de inzet van instrumenten als camera’s te allen tijde de Gemeenteraad raadplegen en omwonenden actief informeren
- alleen uitbreiding van de toezichthoudende bevoegdheden (van de burgemeester of de BOA’s) als deze strikt noodzakelijk zijn

Zo weinig mogelijk bemoeienis

Standpunten