Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaam samenwerken: DUURZAAM VOORUIT

Als het om duurzaamheid gaat, zet Zutphen hoog in. Zutphen is Cleantech-gemeente en heeft de potentie om binnen de regio koploper te zijn als energieneutrale en duurzame stad. D66 wil dan ook dat Zutphen versneld energieneutraal wordt. Dit is haalbaar, onder andere door slimme inzet van hernieuwbare energie (energie die uit een andere gebruikte bron wordt gehaald) en circulair gebruik van grondstoffen.

Zoveel mogelijk inwoners moeten kunnen profiteren van duurzaam wonen en werken. D66 zet ook in op energiebesparing bij elk huishouden. De gestelde doelen willen we bereiken door het stimuleren van woningisolatie van bestaande bouw, nieuwbouw van nul-op-de meter woningen, opwekken van zonne- en windenergie en het bevorderen van volledig elektrisch vervoer.

D66 wil:
EEN RODE LOPER VOOR ONDERNEMERS
- beleid dat gericht is op behoud van ondernemers in Zutphen
- blijvend investeren in industrieterreinen met de focus op uitstraling, duurzaamheid en veiligheid
- bedrijven met elkaar in verbinding brengen door het centreren van dezelfde activiteiten op dezelfde plek
- het centrum van Zutphen aantrekkelijker maken voor zakelijke dienstverlening. Bestemming van oude gebouwen moet eenvoudig gewijzigd kunnen worden van winkel naar kantoor
- ZZP-ers en kleine bedrijven helpen met het zoeken naar werkruimte via een gemeentelijke website
- het Ondernemershuis Zutphen oprichten

DUURZAME BEREIKBAARHEID
- een nieuwe oeververbinding als alternatief voor de Oude IJsselbrug die een duurzame oplossing biedt voor alle verkeersstromen: voetgangers en etsers, auto, treinverkeer en binnenvaart
- in gesprek gaan met de provincie over het aanpassen en verbeteren doorstroming van de N348
- betere grensoverschrijdende OV trajecten met internationale universele betaalvoorzieningen stimuleren bij instanties (Provincie, OV-bedrijven)

ZUTPHEN ALS SCHAKEL IN DE REGIO
- meer aandacht vanuit citymarketing voor andere bedrijven dan die uit de detailhandel, want we hebben veel bedrijven die aandacht verdienen
- de link met omliggende gemeenten opzoeken, om de kracht en schoonheid van de IJssel meer te benutten en (snel) vervoer over de IJssel een impuls geven

Energieneutraal in 2030